young medium

Finland har ca 300 000 personer som er registret med svenskt som modersmål. I de finlandsvenske skoler og institutioner har man som målsettning at språket skal være mest mulig tilnærmet likt det språket man taler i Sverige. Nordmenn finner det lett å kommunisere med en finlandssvensk. Finlandssvensker som arbeider i Norge har ikke store problem med å tilpasse sitt språk til norske ord og uttrykk. Dette gjør att tilpassningen til arbeide og den nye arbeidsmiljøet blir kort. Nivået på utdannelsen i Finland er en av de beste i verden, både i allmenn skoler og høyskoler.