young medium

Ønsker du å synliggjøre din bedrift eller dine tjenester i det finland-svenske arbeidsmarkedet? Da har du flere muligheter med våre bedriftsprofileringstjenester. På vår web-portal kan du gratis legge inn firmalogo,  bilder og tekst. Det du legger inn på vår portal  vil bli synliggjort og søkbart. Våre registrerte brukere vil automatisk få tilsendt din profiliering hvis de abonnerer på denne tjenesten. Ønsker din bedrift en direkte rettet profilering i media eller mot direkte yrkesgrupper kan vi ordne det. Vi kan hjelpe til med direkt annonsering i de største finske aviser, fagtidsskrifter, tidsskrifter for fagorganiserte. Du kan også annonsere direkte i internett via våre tjenester.