Med CV overvåkning har du mulighet til å bli varslet pr e-post. Når en aktuell jobbsøker registrer sin CV i vår database, vil du innen kort tid få melding til din postkasse.