Nordic Professionals, hvem er dere?

Nordic Professionals er et privat finsk arbeidsformidlingsfirma, etablert for  å hjelpe norske firmaer med å rekrutere kvalifiserte og motiverte nye medarbeidere fra Finland til Norge..

 

Er sykepleierleder i et større norsk helseforetak, ønsker å ansette finske sykepleiere. Hvorfor skal jeg kontakte Nordic Professionals?

Finske sykepleiere som søker en stilling  via Nordic Professionals, må oppfylle de krav som stilles av norsk arbeidsgiver. For at vi skal være sikre på at vi kan tilby de beste kandidater, har vi en erfaren og autorisert sykepleier til å hjelpe oss. Arbeidssøker vil måtte både oppfylle  myndighetskrav og inneha personlige egenskaper for å kunne arbeide som sykepleier. Vi vil sjekke arbeids og personlige referanser,  finsk autorisasjon og vandel. Personlige egenskape vektlegges. Personen må ha en positiv attityd til å jobbe som sykepleier, være omgjengelig, kunne ta ansvar i kritiske situasjoner, vise ansvar og omsorg. Søkeren må kunne bruke datateknisk utrustning og lett  tilpasse seg til bruk av teknisk utrustning. 

Hvor mange sykepleiere fra Finland får norsk autorisasjon?

År 2013 fikk 6367 sykepleiere autorisasjon i Norge. Av disse var 3485 utdannet i Norge. 2159 var utdannet i Norden, av disse 1259 var utdannet fra Sverige og  91 fra Finland. 579 utdannet i EU/EØS og 144 i land utenfor EU/EØS.

Er lønner for sykepleiere i Norge vesentlig høyere enn lønner for sykepleiere i Finland

Ja, sykepleier i Norge tjener i grundlønn 37000,  i Finland  er grundlønnen 23000. Forskjell 14000. For spesialistsykepleier i Norge 42500, Finland 27000. Forskjell 15500. 

end faq