lofoten

Faktaboks. Norge er verdens nest største eksportør av sjømat etter Kina. Det ble omsatt fisk og skalldyr til en verdi av 99 milliarder for 2018. Sammenlignet med året før er dette en økning på 5 prosent (Kilde Tekfisk). Norge er verdensledende når det gjelder oppdrett av laks og teknologi til denne industri. Norsk akvakultur har blitt high-tech og behovet for kvalifisert arbeidskraft er økende. Det er spesielt behov for teknisk personell, prosjektledere, fiskehelsebiologer, veterinærer og driftsledelse.

Jobbe innen norsk sjømatindustri?

 

SALMON-JOBS Stillinger fra Kyst.no

 
The Explorer