medicine

Faktaboks, sykepleier lønn i euro:

Norge sykepleier grundlønn 56 662,  spesialistsykepleier Norge 63 560, jordmor 69 320 (kilde: Tall-rapport fra Spekter, 1.12.2016) 

Her finner du gjennomsnittstall for lønnsnivå og lønnsvekst, samt oversikt over antall årsverk for sykepleiergruppene i noen av tariffområdene.

For å jobbe somme som f.eks sykepleier, bioingeniør, farmasøyt eller fysioterapeut i Norge kreves det at du har autorisasjon. Det er statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) som gir autorisasjon. For å søke autorisasjon må du først betale et behandlingsgebyr på NOK 1665,00. Etter at du har gjort det må du fylle i et søknadsskjema. Dette laster du ned fra SAK's hjemmeside. Dereretter kan kan du sende søknaden din til SAK med nødvendig dokumentasjon og vedlegg. Etter 4-6 uker vil du få et svar fra SAK på din søknad. Blir din søknad godkjent, vil du ha en norsk autorisasjon som gjelder til fylte 75 år.

Detaljert veiledning for å søke autorisasjon finner du på SAK's hjemmeside, http://www.sak.no/slik-soker-du/Sider/helsefagarbeider.aspx.

 

År 2013 fikk 6367 sykepleiere autorisasjon i Norge. Av disse var 3485 utdannet i Norge. 2159 var utdannet i Norden, av disse 1259 var utdannet fra Sverige og  91 fra Finland. 579 utdannet i EU/EØS og 144 i land utenfor EU/EØS.

Årsaken til at stadig flere sykepleiere kommer til Norge for å jobbe er et sammensatt bilde. Bedre lønn er en vesentlig faktor, men også at et stresset og nedbemannet arbeidsmiljø i hjemlandet gjør at stadig flere søker seg til Norge. Flere sykehus i Norge legger også forholdene godt til rette for at utenlandske arbeidstakere kan jobbe fleksibelt, og kan pendle mellom hjemlandet og Norge. Det er også mulig å inngå ordninger med arbeidsgiver, slik at man f.eks kan jobbe 60-70% stilling slik at man får mer fritid. Dette kan tilpasses med f.eks turnusordninger og ordinær ferietid.

Jobbe som sykepleier i Norge?

Sykepleienjobb Stillinger fra Sykepleien.no