arctic sailors

Faktaboks. Kilde Maritimt Forum Nord-Norge
Maritim næring står for en verdiskapning på over 160 milliarder kroner i året.
105.000 mennesker arbeider i maritim næring i dag.
Maritim klynge bidrar alene med 12 % av all verdiskaping i norsk næringsliv.
Sjøfolks praktiske kompetanse, risikovillige rederi, høyteknologisk utstyr og forbløffende innovasjonsevne gjør maritim næring unik.

I 1875 var lille Norge blitt verdens tredje største sjøfartsnasjon. Den posisjonen har ikke Norge ikke i dag, men alikevel er Norge en betydelig global aktør innen maritim næringsvirksomhet. En medvikende årsak til det er at skipsfart er en kunnskapsbasert virksomhet. En kunnskap nordmenn har forvaltet fra vikingtiden og frem til i dag.

I et forskningsprosjekt utført ved Handelshøyskolen BI fra 2012, blei seks næringer pekt ut som de mest konkurransedyktige og med potensiale til å lykkes internasjonalt. Av disse var olje-gass, maritime, sjømat, finans, it og kunnskapsbaserte tjenester.

 

Maritimjobb

Skipsrevyen  Hurtigruten Maritime

 

Arktis smelter raskere enn antatt. Forskere tror inntil 25 prosent av skipene mellom Europa og Asia vil bruke Nordøstpassasjen innen 2030. Se her et oppdatert bilde av isforholdene i Nordøstpassasjen.