information and communication technologyFaktaboks

Nå er snittlønnen til en sivilingeniør økt til 840.000 kroner (85 700 euro): Sjekk om du tjener for lite - Nyhetsbrev fra Teknisk Ukeblad

Begynnerlønner ingeniører, Kilde NITO, Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon.

En ingeniør tjener i snitt 627 024 kr (70 050 euro) per år.

Basert på 37358 rapporteringer til NITOs lønnsstatistikk

Forventet gjennomsnittlig begynnerlønn for bachelorutdannede ingeniører i privat sektor per 1. oktober 2016 er kr 483.615 (54 030 euro).

Forventet gjennomsnittlig begynnerlønn for ingeniører med masterutdanning i privat sektor per 1. oktober 2016 kr 507.415 (56 689 euro).

Tallene er forventede gjennomsnittstall uavhengig av geografisk plassering, bransjer og arbeidsoppgaver.

 Det er et stort behov for nyansettelse av teknikere og ingeniører i Norge, viser en fersk undersøkelse fra NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon.  Kompetansebehov eksisterer i seks av 10 spurte bedrifter. Følgende bransjer peker seg spesielt ut bygg, elektro og maskin.  Innenfor Norsk olje og gass er det færre bedrifter som melder om et udekket kompetansebehov. Ingeniører og teknikere har blitt ryggraden i mange norske bedrifter, og behovet etter spisskompetanse vil bare øke de kommende åra. Selv om det er et stort behov etter folk med kompetanse, viser undersøkelsen at det er folk med erfaring som er de mest etterspurte.

Jobbe som tekniker eller ingeniør i Norge?

Lønn og arbeidsliv
Hva tjener en ingeniør? Sjekk NITOs lønnskalkulator her

 

TUjobb stillinger fra TU.no