Jeg har en mastergrad fra Finland, tilsvarer den en mastergrad i Norge?

Har du en høyere utdanning fra Finland og ønsker å jobbe i Norge, kan det være smart å få sin utdannelse vurdert i forhold til den norske gradsstrukturen. De fleste norske offentlige utlyste stillinger er f.eks lønnstrinn fastsatt utifra krav til utdannelser. Du kan få vurdert om din utdannelse tilsvarer for eksempel en bachelograd, mastergrad eller Ph.d. Godkjenningen sier ingen ting om det faglige innholdet i en utdanning.

 

Er utdannet sykepleier, hva kreves for å jobbe som sykepleier i Norge?

For å jobbe somme som f.eks sykepleier, bioingeniør, farmasøyt eller fysioterapeut i Norge kreves det at du har autorisasjon. Det er statens autorisasjonskontor for helsepersonell (SAK) som gir autorisasjon. For å søke autorisasjon må du først betale et behandlingsgebyr på NOK 1665,00. Etter at du har gjort det må du fylle i et søknadsskjema. Dette laster du ned fra SAK's hjemmeside. Dereretter kan kan du sende søknaden din til SAK med nødvendig dokumentasjon og vedlegg. Etter 4-6 uker vil du få et svar fra SAK på din søknad. Blir din søknad godkjent, vil du ha en norsk autorisasjon som gjelder livet ut.

Detaljert veiledning for å søke autorisasjon finner du på SAK's hjemmeside, http://www.sak.no/slik-soker-du/Sider/helsefagarbeider.aspx

 

Hvor mange sykepleiere fra Finland får norsk autorisasjon?

År 2013 fikk 6367 sykepleiere autorisasjon i Norge. Av disse var 3485 utdannet i Norge. 2159 var utdannet i Norden, av disse 1259 var utdannet fra Sverige og  91 fra Finland. 579 utdannet i EU/EØS og 144 i land utenfor EU/EØS.

 

Hvorfor søker så mange sykepleier seg jobb i Norge?

Årsaken til at stadig flere sykepleiere kommer til Norge for å jobbe er et sammensatt bilde. Bedre lønn er en vesentlig faktor, men også at et stresset og nedbemannet arbeidsmiljø i hjemlandet gjør at stadig flere søker seg til Norge. Flere sykehus i Norge legger også forholdene godt til rette for at utenlandske arbeidstakere kan jobbe fleksibelt, og kan pendle mellom hjemlandet og Norge. Det er også mulig å inngå ordninger med arbeidsgiver, slik at man f.eks kan jobbe 60-70% stilling slik at man får mer fritid. Dette kan tilpasses med f.eks turnusordninger og ordinær ferietid.

 

Er lønner for sykepleiere i Norge vesentlig høyere enn lønner for sykepleiere i Finland

Ja, sykepleier i Norge tjener i grundlønn 37000,  i Finland  er grundlønnen 23000. Forskjell 14000. For spesialistsykepleier i Norge 42500, Finland 27000. Forskjell 15500.

 

Hva kreves for å jobbe som lærer i Norge?

For å jobbe som fast ansatt i norsk grunnskole eller videregående skole med utenlandsk lærerutdanning, må du ha godkjenning fra Utdanningsdirektoratet. Det er ingen formelle språkrav, dette vil bli vurdert av arbeidsgiver før ansettelse.

Detaljert veiledning for å søke godkjenning finner du på Utdanningsdirektoratet's hjemmeside, http://www.udir.no/Regelverk/Utenlandske-yrkeskvalifikasjoner/#hvilke-godkjenninger.

Du vil få en tilbakemelding  per post  ca 1 mnd etter at Utdanningsdirektoratet har gått igjennom papirene, og senest 4 månder et vedtak på din søknad.

 

Hvilke yrker kreves det autorisasjon eller godkjenning for å utøves?

I Norge finnes det omkring 170 lovregulerte yrker,  og det kreves autorisasjon eller godkjenning for å kunne utøves.   Nedenfor har vi lister noen yrkesgrupper og hvordan du går frem for å godkjenning eller autorisasjon av norske myndigheter. (En komplett liste over lovregulerte yrker finner du her http://www.nokut.no/no/Utdanning-fra-utlandet/Andre-godkjenningsordninger/Autorisasjon/)

 

end faq