Nordic Professionals er et finskt registrert privat arbeidsformidlingsforetak med kontor i Finland. Vi er et nordisk team med lang erfaring innen salg, markedsføring og standardisering både i Norden og øvrige Europa.  Hovedfokus er å formidle høyt kvalifisert finlandssvensk arbeidskraft fra Finland til Norge. Oppdragsgivere er arbeidsgivere i Norge og arbeidssøkere fra Finalnd som kontakter oss.

Vi formidler hovedsaklig arbeidskraft innen sektorene helse, teknikk og utdanning.