upplev Norge

Norge er et langstrakt smalt land, med verdens nest lengste kyststrekning. Strekker man norges kystlinje ut langs ekvator, kommer man rundt hele vår planet. Navnet Norge har norrønsk opprinnelse og betyr "Nordveien" eller den "nordlige egn".